almanya eğitim almanya eğitim
almanya
almanya eğitim
LiveZilla Live Help
almanya eğitim

Untitled Document

Almanya Eğitim Sistemi

Almanya eğitim
sistemi Avrupa'nın en yüksek standartlarında sahip olduğu almayanda eğitim sistemieğitim kalitesiyle sosyal devlet anlayışını yansıtan parasız eğitim sistemine dayalıdır. Alman eğitim sisteminin bölümleri aşağıda sıralanmıştır.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Almanya’da üniversite eğitimi alabilmeleri için kendi ülkelerinde en az on iki yıllık bir eğitim almaları ve Abitura denk bir sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. Böyle bir eğitim sistemi olan ülkelerden gelen öğrenciler dil yeterlilik sınavından başarılı oldukları takdirde üniversiteye başlayabilmektedir. Ancak daha az eğitim gören yabancı öğrenciler üniversite eğitimlerine başlamadan önce bir yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar. Türkiye'de de eğitim 11 yıl olduğundan, yüksek öğrenimlerine Almanya'da devam etmek isteyen Türk öğrencilerin de bu sınava girmeleri gerekmektedir. Bunun dışında Türk öğrencilerin ÖSS sınavından başarılı olup kayıt yaptırma zorunluluğu vardır. Yabancı öğrencilerin, Almanya'da üniversite eğitimlerine başlamadan önce DSH dil yeterlilik sınavına girerek, Almancalarının dersleri takip edebilecek düzeyde olduğunu da ispatlamaları gerekmektedir. Almanya'daki üniversiteler müracaat anında müracaatçılardan M II veya M III düzeyinde Almanca bilgisi (700-900 saat arası) istemektedirler.

Türkiye'de Almanca tedrisatlı okullardan (Alman Lisesi, Avusturya Lisesi ya da Anadolu Liseleri) mezun olanların okullarından Almanca bildiklerine dair alacakları belgeler genellikle Alman Üniversiteleri tarafından yeterli görülmektedir.Ya da Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman Kültür Merkezlerinden dil seviye sınavından alınacak bir belge de genellikle kabul görmektedir.